ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ကာကြယ္ေပးနိုင္ဟု Moderna က ေျပာၾကား

Photo: AFP

အေမရိကန္ေဆးကုမၸဏီ Moderna က ၎တို႔စမ္းသပ္ေနေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးသည္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု စမ္းသပ္ရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး ရရွိရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အရွိန္တက္လာခဲ့ၿပီး ဇီဝနည္းပညာ ကုမၸဏီ Moderna သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးကို အဆင့္(၃) စမ္းသပ္မႈ၏ ရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးေဆးကုမၸဏီ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရေသာ လူနာ ၉၅ ဦးတြင္ စမ္းသပ္မႈအရ ကာကြယ္ေဆးသည္ ၉၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု နိုဝင္ဘာ ၁၆ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ၌ Moderna က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကာကြယ္ေဆးကို အေရးေပၚအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ FDA ထံ ေလွ်ာက္ထားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း Moderna က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ ကာကြယ္ေဆး သန္း ၂၀ ခန႔္ ရရွိရန္ Moderna က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ကာကြယ္ေဆး တစ္ဘီလ်ံအထိ ရရွိရန္ Moderna က ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ေဆးကုမၸဏီ Pfizer က ၎တို႔၏ ကာကြယ္ေဆးသည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေရာက္ေၾကာင္း အလားတူေၾကညာၿပီးေနာက္ Moderna ၏ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

Moderna ႏွင့္ Pfizer တို႔၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေဘးကို ကာကြယ္ေဆးက နိဂုံးခ်ဳပ္ေပးနိုင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာေစခဲ့သည္။

အေမရိကန္တြင္ စမ္းသပ္ေနေသာ Moderna ၏ ကာကြယ္ေဆးစမ္းသပ္မႈတြင္ လူ ၃၀,၀၀၀ ပါဝင္ၿပီး တစ္ဝက္ကို သီတင္းပတ္ ေလးပတ္ျခားၿပီး ကာကြယ္ေဆး ႏွစ္ႀကိမ္ထိုးေပးသည္။ က်န္ထက္ဝက္ကို အာနိသင္မဲ့ေဆးမ်ား ထိုးေပးခဲ့သည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ပထမဆုံးလူနာ ၉၅ ဦး၏ရလဒ္ကို အေျချပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူနာ ၉၀ သည္ အာနိသင္မပါေသာေဆးကို အထိုးခံခဲ့ၾကၿပီး က်န္ငါးဦးက စမ္းသပ္ကာကြယ္ေဆးကို အထိုးခံခဲ့ၾကသည္။

ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္အရ ကာကြယ္ေဆး၏ ထိေရာက္မႈသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း Moderna ၏ ေဆးပညာဆိုင္ရာအမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ တားဇက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source : Eleven Media Group