အာနိသင္မျပည့္ဝသည့္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ား တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာနိုင္၍ FDA က ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံ အသိပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္

COVID-19 ပိုးေတြ႕လူနာ အမ်ားဆုံးရွိေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တစ္ေနရာတြင္ ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္၍ သြားလာေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္နိုင္)

အာနိသင္မျပည့္ဝသည့္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ား တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာနိုင္၍ FDA က ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံ အသိပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

COVID-19 ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ကာလအတြင္း၌ COVID-19 ဆိုင္ရာ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး အသုံးအေဆာင္မ်ား စသည္တို႔ကို လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ဝယ္ယူနိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဝယ္ယူရာတြင္လည္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိအထိ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး မရွိေသး၍ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္တြင္ ေၾကညာေနေသာ  ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲျခင္း မျပဳရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေဆးအသစ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စတင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေဆး၏ သက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါကို ကာကြယ္နိုင္ေသာ အာနိသင္ရွိ မရွိ ၊ လုံေလာက္ေသာ ပဋိပစၥည္းထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးနိုင္စြမ္း ရွိမရွိ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မရွိဘဲ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း၍ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ကာကြယ္မႈေပးနိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးရမည့္ ကာကြယ္ေဆးပမာဏႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္၊ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္သာမက လက္ေတြ႕ အျပင္ေလာက၌ အသုံးျပဳရာတြင္လည္း ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္နိုင္သည့္ အစြမ္းအာနိသင္ရွိ မရွိ စသည္တို႔ကို သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္းႏွင့္ တိရစ္ဆာန္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ျခင္း အဆင့္မ်ား၊ ထို႔ေနာက္ လူမ်ားတြင္ စနစ္တက် လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ သုေတသန ျပဳလုပ္သည့္အဆင့္ (၃)ဆင့္ (3 Phase of Clinical Trial) ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လိုင္စင္ရရွိၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ဆက္လက္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ေလ့လာျခင္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ယူကာ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ ကမၻာ့နိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သည့္နိုင္ငံ၊ မည္သည့္ေဆးကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္မွ် တတိယအဆင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ သုေတသနျပဳမႈ (Phase 3 Clinical Trial) ကို ၿပီးေျမာက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး WHO Prequalified Vaccine မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ႏွင့္ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေၾကညာေနေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန အေရးေပၚရန္ပုံေငြ၊ ADB-GMS Health Security ၊ COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) မွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း သန္းေပါင္း ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ အသုံးျပဳ၍ ဝယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ကုသေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ား အသုတ္လိုက္ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ World Bank ႏွင့္ ADB ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆး႐ုံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ့ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ ေဆး႐ုံမ်ား၌ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

Source : Eleven Media Group