တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရဖြဲ႕မည့္ကိစၥ ေျပာ၍မရေသးဟု NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေျပာၾကား

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရဖြဲ႕မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေျပာ၍မရေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို Zoom Application ျဖင့္ နိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရာ၌ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ထိုသို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးတာက ေဆြးကိုေဆြးေႏြးမွာပါ။ အဲဒါကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အစိုးရဖြဲ႕သြားမယ္ဆိုတဲ့ စကားကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လို အေကာင္းဆုံးျဖစ္လာနိုင္မလဲ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မွာေပါ့။ ခုနကေျပာလိုက္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာေနတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ေမးတဲ့ ေမးခြန္းအဓိပၸာယ္ကို ကြၽန္ေတာ္သိပါတယ္။ ခုနကလည္း ကြၽန္ေတာ္ ေျပာၿပီးပါၿပီ။ ဒါေတြက အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ဟာေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မတီသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္လိုေသာကိစၥႏွင့္ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးဆႏၵမ်ားကို သိရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ NLD ပါတီ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ား သိရွိေအာင္ ေျပာျပရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾကားကာလထဲတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္း အေျဖရွာရန္ရွိေၾကာင္းလည္း NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တိုင္းရင္းသားေကာ္မတီသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေရးအရာကိစၥမ်ား၊ ၎တို႔၏ ဘာသာစကား စသည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါေကာ္မတီကို လႊဲထားၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီက နိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေနာင္အနာဂတ္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ေရွးရႈရမည့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကိစၥ ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါစာတြင္ မည္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္၌ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးအတြက္ မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ NLD ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီသည္ျဖစ္ရာ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း NLD ပါတီက ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ စာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Source : Eleven Media Group