ထိုင္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက မဲခြဲရန္ ျပင္ဆင္

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို မီးသတ္ပိုက္မ်ားအသုံးျပဳၿပီး လူစုခြဲေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို နိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပသူ ေျခာက္ဦးသည္ က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာ နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လမ္းမ်ားေပၚသို႔ ျပန္လည္စု႐ုံးခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

နိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္က ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အနီးတြင္ ဘုရင္စနစ္ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွစ္ဖက္စလုံးကို မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ား၊ မီးသတ္ပိုက္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ပိုင္း အျပင္းထန္ဆုံး ထိတ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ေန႕အျဖစ္ ယူဆနိုင္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္မႈမွာ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္သြားပါေတာ့မယ္” ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူအုပ္ထဲမွ လူတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဆးဘက္လုပ္သားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူက ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လက္ေထာက္ မဟာမင္းႀကီး ပီယတာဝီခ်ိဳင္းက ယင္းပစ္ခတ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းပစ္ခတ္မႈမ်ားတြင္ ဘုရင္စနစ္ေထာက္ခံသူတစ္ဦးမွာ တင္ပါးဆုံေနရာကို ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရၿပီး ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးမွာ ေျခေထာက္ကို ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း တာဝီခ်ိဳင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပစ္ခတ္မႈမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူေတြ အားလုံးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံး အပစ္ခံခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာေတြရခဲ့ပါတယ္” ဟု တာဝီခ်ိဳင္းက နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လကတည္းက လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ စု႐ုံးဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ အာဏာသိမ္းမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူအခ်ိဳ႕ကမူ ဘုရင္စနစ္ကိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

နိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အထိက႐ုဏ္းမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၅၀ ခန႔္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ မ်က္ရည္ယိုဗုံးေၾကာင့္ မီးခိုးမႊန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးဘက္လုပ္သားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္း လူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကမူ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို လူစုခြဲရာတြင္ နိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ နည္းဗ်ဴဟာကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ထိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကမူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကြဲျပားေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဘုရင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုမူ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုအရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တိုက္ရိုက္ေ႐ြးေကာက္မႈႏွင့္အတူ စစ္ဘက္မွ ခန႔္ထားသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အစားထိုးလဲလွယ္ေရးဆိုသည့္ အခ်က္ပါဝင္ခဲ့သည္။

Source : Eleven Media Group