ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္သတ္လိုခ်င္မႈမ်ား ေျပာေနပါက မည္သည့္အခါမွ် ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ဟု NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေျပာၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္သတ္လိုခ်င္မႈမ်ားေျပာေနပါက မည္သည့္အခါမွ် ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္သူ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

Zoom Application ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို နိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ထိုသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ မၿပီးဆုံးေသးေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္မွာ အခုေရးတြင္းတူး အခုေရၾကည္ေသာက္၍မရေၾကာင္း၊ အျခားေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန႔္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ Stakeholder မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္တိုင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခုပ္ဆိုသည္မွာ တစ္ဖက္တည္း တီး၍ အသံမထြက္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေတာ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္ဖက္စလုံးကိုေျပာတာ။ အဲဒီလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလုံးကိုယ္တိုင္ကိုက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလြန္စိတ္အားထက္သန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ တပ္မက္မႈရွိကိုရွိရ မယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္လို႔ရမယ္။ တစ္ဖက္သတ္ ကိုယ္လိုခ်င္တာ ေျပာေနရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္မွာ အေပးအယူရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွရရွိလာၿပီး ထပ္မံ၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိလာသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္မည့္ အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္လိုအပ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က ျပင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ရရွိလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ NLD ပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

Source : Eleven Media Group