နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႕ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေ႐ႊေဈး 

နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႕အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၀၄.၂ က်ပ္၊ ၁ ယူရိုေငြကို ၁၅၄၉.၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၂.၆၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၅၄.၆ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၉.၁၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၉.၀၃ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၃.၀၇ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။   

(ကိုးကား – ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)

ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေ႐ႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁,၃၀၉,၈၀၀  က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁,၃၀၇,၈၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၈၈၁ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ 

(ကိုးကား – ေ႐ႊစင္အကယ္ဒမီ)

Source : DVB