နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႕ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေ႐ႊေဈး 

နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႕အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၀၈.၅ က်ပ္၊ ၁ ယူရိုေငြကို ၁၅၄၇.၂ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၇၁.၈၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၅၈.၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၈.၅၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၉.၃၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၃ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။   

(ကိုးကား – ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)

ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေ႐ႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁,၃၀၇,၀၀၀  က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁,၃၀၅,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၈၆၂ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ 

(ကိုးကား – ေ႐ႊစင္အကယ္ဒမီ)

Source : DVB