ဘုရင္စနစ္ကို ထိခိုက္နိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ ထိုင္းအမတ္မ်ားပယ္ခ်

ဘုရင္စနစ္ကို ထိခိုက္နိုင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို ထိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ က နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္မွာ ပယ္ခ်လိဳက္ပါတယ္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ဖို႔ နည္းလမ္း ၇ သြယ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ဇူလိုင္လကစလို႔  ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္မွာ  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်န္အိုခ်ာကို  ရာထူးက ဖယ္ရွားေရး နဲ႕  ဘုရင့္အာဏာကန႔္သတ္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ 

ဘုရင္စနစ္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ ႏွစ္ရပ္ကိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့  ထိုင္းလူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕  iLaw က တင္သြင္းတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ သတ္မွတ္အဆင့္ကို မျပည့္မီခဲ့ပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်န္အိုခ်ာ ေထာက္ခံသူေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာအမ်ားစု ရထားလို႔ပါ။

အထက္လႊတ္ေတာ္တခုလုံးကို ခ်န္အိုခ်ာ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ခန႔္အပ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ရိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

Source : DVB