ေတာင္သူေဈးကားအစီအစဥ္ကို ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၉
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေဈးကားမ်ား ေရာင္းခ်သည့္အစီအစဥ္ကို လာမည့္ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 
ေဈးကားေရာင္းခ်သည့္ အစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေန႕စဥ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးနယ္ေျမရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔လည္း အလွည့္က်ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
နိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕က ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး နိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ကာ စားသုံးသူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ုံးမ်ားတြင္ အေသးစိတ္စုံစမ္းနိုင္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 
သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ နိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ နိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ နိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ဝ မိုင္ မဝတလမ္းဆုံသို႔ နိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ နိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေတာင္သူေဈးကားအစီအစဥ္တြင္ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥ၊ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ငါးပုစြန္၊ ဝက္သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ္သား၊ စားဆီ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို လိုက္လံေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈ ခုတို႔၌ အလွည့္က်ေန႕စဥ္ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
S-07

Source : The Voice