ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီေထာက္ခံသူမ်ားက ကန႔္ကြက္လိုသည့္အတြက္ လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္ေနၿပီး UEC သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေျပာၾကား

UEC ထံတင္ျပမည့္ လက္မွတ္မ်ားေကာက္ခံမႈတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေနသည့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးသည့္ေန႕မ်ားတြင္ မမွန္မကန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း၊ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားရွိခဲဲ့့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားက ကန႔္ကြက္လိုသည့္အတြက္ လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္မွတ္ေကာက္ခံမႈသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္ကို ကန႔္ကြက္ရန္ထက္  အဆိုပါမဲရလဒ္ထြက္ေပၚေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ မတရားမႈမ်ားကို ကန႔္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးမွာ ကန႔္ကြက္မယ့္လူေတြအကုန္လုံး လက္မွတ္ထိုးတာေပါ့။ ငါတို႔က ေနရာေတြ ကန႔္ကြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက မမွန္မကန္နဲ႕ မမွ်မတဘူး၊ တရားမဲ့မႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒါကို တရားမွ်တမႈရေအာင္ ကန႔္ကြက္တာေလ။ လႊတ္ေတာ္ေနရာေတြကို ကန႔္ကြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔မဲရတဲ့ရလဒ္နဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘာမွလည္းမေျပာဘူး။ မတရားလို႔ ဒီမဲေတြရကုန္တာေလ။ ဒီမဲေတြရတာကို သြားကန႔္ကြက္ရင္ သစ္ပင္မခုတ္ဘဲနဲ႕ သစ္သီးပဲျဖဳတ္ခ်သလို ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ရႈံးသြားတာ၊ နိုင္သြားတာက ျပႆနာမရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လူထုက မခံနိုင္ဘူးေလ။ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့ သေဘာျဖစ္ေတာ့ လူထုက မခံခ်င္လို႔ ဒီဟာကိုလုပ္တာ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ တရားမွ်တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး။ မတရားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကန႔္ကြက္တာပဲ။ ျပည္သူေတြက အားလုံးတစ္ညီ တစ္ၫြတ္တည္း သူတို႔ကန႔္ကြက္ရင္ ငါတို႔လည္း ကန႔္ကြက္တာေပါ့။ တရားမဲ့မႈေတြ လုပ္ေနတာကို ကန႔္ကြက္တာပါ” ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ကန႔္ကြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္လိုသည့္အတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕လက္မွတ္မ်ား ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ အားလုံးၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သူတို႔ လုပ္ေနၾကတုန္းပဲ။ တခ်ိဳ႕တေလေတာ့ ေရာက္ၿပီေပါ့။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးၿမိဳ႕နယ္လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတယ္။ NLD ကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့သူက အင္မတန္နည္းပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚေလာက္ပဲရွိတယ္။ ႐ြာေတြမွာ တခ်ိဳ႕႐ြာေတြဆိုရင္ လုံးဝမရွိဘူးေပါ့။ တခ်ိဳ႕႐ြာေတြမွာက်ေတာ့ အနည္းငယ္ရွိတာေပါ့။ အဲဒီလိုအေနအထားကေန အခုလုံးဝျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရႈံးသြားတယ္ဆိုေတာ့ လူထုက ေတာ္ေတာ္မေက်မနပ္ျဖစ္တယ္ေလ။ မေက်မနပ္ျဖစ္ေတာ့ ဒီဟာ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တက္ႂကြတဲ့ တခ်ိဳ႕႐ြာသူ႐ြာ သားေတြက်ေတာ့ အဲဒီမွာ မဲေပးတဲ့ကိစၥေတြ၊ ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ ၈ ရက္ေန႕မွာ မဲေပးတဲ့ကိစၥေတြ၊ အဲဒါေတြမွာ မတရားတာေတြ၊ မမွန္မကန္လုပ္တာေတြ သူတို႔ေတြ႕ၾကတယ္။ ေတြ႕ၾကေတာ့ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီမဲရႈံးတာက တရားမဲ့မႈေပါ့၊ မတရားလုပ္လို႔ရႈံးတာလို႔ သူတို႔ အဲဒီလိုနားလည္လာၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ခ်င္တယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ခ်င္ရင္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈေတြကို ကန႔္ကြက္တယ္ဆိုတဲ့အေနနဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတာပါ” ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲလိမ္ေပးျခင္းမ်ား၊ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပါဝင္မဲေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲႏွစ္ႀကိမ္ ေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ မတရားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးက ဆိုသည္။

“လူတစ္ေယာက္တည္းနဲ႕ မဲ႐ုံတစ္႐ုံထဲမွာကို မဲလက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ေပးထားတာတို႔၊ မဲသက္ေသခံ လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ ေပးထားၿပီးေတာ့ ဒါေတြေတြ႕တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ခုနကေျပာသလို ဒီမဲ႐ုံတင္မဟုတ္ဘဲနဲ႕ တခ်ိဳ႕က ဒီမဲ႐ုံလည္းပါတယ္၊ ေနာက္မဲ႐ုံမွာလည္း ပါတယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြ၊ မဲေတြက ပြားထားတာေပါ့။ ဆႏၵမဲေပးနိုင္မယ့္လူေတြကို ပြားထားတယ္။ ရိုးရိုးတန္းတန္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အျပည့္အစုံနဲ႕ ပြားထားတဲ့လူေတြရွိတယ္။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံမလုပ္ဘဲနဲ႕ ကြဲလြဲမႈေလးေတြေပါ့၊ မွတ္ပုံတင္ကေတာ့ မွန္တယ္။ က်န္တဲ့ နာမည္ေတြလႊဲ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ေတြလႊဲၿပီးေတာ့ ထည့္ထားတဲ့လူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ဆိုေတာ့ မဲေပးနိုင္မယ့္လူကို ဆပြားပစ္လိုက္တာေပါ့။ မဲမသမာမႈလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ တရားမဲ့မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြလည္း ရွင္းျပလိုက္တယ္ေလ။ သူတို႔က မေက်နပ္ၾကဘူးေပါ့” ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကား သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပစ္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္တန္းနိုင္ၿပီး  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ကန႔္ကြက္လႊာတင္သြင္းနိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္နိုင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကန႔္ကြက္လႊာတင္သြင္းျခင္းသည္ စာျဖင့္တင္႐ုံျဖင့္မရဘဲ သတ္မွတ္ေငြသြင္း၍ ကန႔္ကြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အားေကာင္းသည့္  ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဦးေသာင္းေအးအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဆႏၵမဲရရွိမႈသည္ ၈၀၀၀ ခန႔္သာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သျဖင့္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ အမ်ားဆုံးမဲတိုးပါက ႏွစ္ေသာင္းခန႔္ထိသာ တိုးသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဆႏၵမဲ ငါးေသာင္းေက်ာ္သာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုးေသာင္းေက်ာ္ရရွိထားသျဖင့္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ မဲရလဒ္တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္လူစာရင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးက ဆိုသည္။

ေပ်ာ္ဘြယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာဝင္းေမာင္က ၉၈၇၅၅ မဲ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းေအးက ၇၄၂၇၈ မဲ၊ ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္စိုးက ၇၆၂ မဲ၊ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေဝလြင္ျမင့္က ၆၆၄ မဲ အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။

Source : Eleven Media Group