ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲအေရးပိုင္ေသာအမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန႔္ကြက္လႊာ ၇၅၀ ေက်ာ္ စာရင္းျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပည္သူမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္ေျပာၾကားေနေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးအား ေတြ႕ရစဥ္

နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲအေရးပိုင္ေသာအမႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ ကန႔္ကြက္လႊာ ၇၅၀ ေက်ာ္အား စာရင္းျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၏ ျပည္သူမ်ားသို႔ပန္ၾကားခ်က္ဟူေသာ ႐ုပ္သံကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ Facebook Page မွ နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ႐ုပ္သံတြင္ ၎က ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကသူမ်ားပီပီ ဒီမိုကေရစီဟာ စည္းကမ္းဥပေဒနဲ႕တြဲရတယ္လို႔ နားလည္ထားၾကသူမ်ားပီပီ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႕ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့သြားေနပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈေတြအေနနဲ႕ဆိုရင္ ဒီေန႕ ရဲအေရးပိုင္တဲ့ကိစၥအမႈေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ ေကာ္မရွင္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ကန႔္ကြက္လႊာေပါင္း ၇၅၀ ေက်ာ္ ဒါ ဒီေန႕စာရင္းေတြ အမႈတြဲေတြ ျပဳစုၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ကာလအေတာအတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ရွိလာပါလိမ့္ဦးမယ္” ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ရဲအေရးပိုင္ေသာ အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ ကန႔္ကြက္လႊာေပါင္း ၇၅၀ ေက်ာ္သည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးသို႔ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတစ္ခုတည္း၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏  ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းခ်ဳပ္ကို ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ တရားမွ်တမႈ ရွိ မရွိ၊ Free and Fair ျဖစ္ မျဖစ္ဆိုသည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ တစ္ရက္တည္း ၾကည့္၍မရဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္သည္ဆိုသည္အထိ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ဆိုသည္။

“အနိုင္ရဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လုပ္မယ္။ အနိုင္ရသြားတဲ့အခါမွာ နိုင္သြားရင္ လုပ္သမွ်မွန္တယ္။ အကုန္မွန္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ိဳးနဲ႕ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ိဳးက တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အဲဒါ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ မရွိသင့္တဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵကိုေတာ့ မဆန႔္က်င္ဘဲနဲ႕ ေလးစားလိုက္နာသြားၾကရမွာပါ” ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္သြားၾကမည့္ လူငယ္အမ်ားစုအတြက္ အမွားကို အမွန္ထင္၍ သမိုင္းတြင္ ပါမသြားရေလေအာင္ ေနရာအႏွံ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ျဖစ္ေစ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းခ်ဳပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲအေရးပိုင္ေသာ အမႈျဖစ္လွ်င္ ၁၅ ရက္၊ ေကာ္မရွင္သို႔ ကန႔္ကြက္လႊာျဖစ္လွ်င္ ၄၅ ရက္အတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္းေဌး ေျပာၾကားသည္။

ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည့္ၾကားက က်င္းပခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား မၾကာမီ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၃၀ ခန႔္က ျဖစ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေရစီး လွိုင္းႀကီးေလထန္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မည္သို႔က်င္းပခဲ့သည္ဆိုသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာရန္ရွိေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

Source : Eleven Media Group