ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ကိုယ္စားမဲေပးသူႏွင့္ မဲေပးမႈကိုခြင့္ျပဳသည့္ ေက်း႐ြာေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ မဲ႐ုံမႉးကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္

ဧရာဝတီတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ကိုယ္စားမဲေပးခဲ့သူ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ မဲေပးမႈကို ခြင့္ျပဳသည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ မဲ႐ုံမႉးတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ေကာ္မရွင္၏နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိေသာ ျဖစ္စဥ္ခုႏွစ္ခုအနက္ ေျခာက္ခုမွာ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ UEC တံဆိပ္တုံးအတုျဖင့္ မဲေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါဝင္သည္။

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ကင္းတပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု မဲ႐ုံအမွတ္ (၁) တြင္ မဲစာရင္း မပါဝင္သူ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ၎င္း၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုယ္စားမဲေပးခဲ့ကာ ယင္းသို႔မဲေပးခြင့္ရေစရန္ ေက်း႐ြာအုပ္စုေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမႉးက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ အလားသဏၭာန္တူ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ရန္မနိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စု မဲ႐ုံအမွတ္ (၂) တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မဲေပးခြင့္ရေစရန္ မဲ႐ုံးမႉးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူက ခြင့္ျပဳေပးသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားမဲေပးသူမ်ားအပါအဝင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ မဲ႐ုံမႉးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ (၅၈) (၅၉) တို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ျပင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စုသုံးခုတြင္ ကိုယ္စားမဲေပးမႈ၊ ဆႏၵမဲႏွစ္ႀကိမ္ေပးမႈႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးမႈအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျမင္းကဆိပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု မဲ႐ုံအမွတ္ (၁) တြင္လည္း ကိုယ္စားမဲေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားမဲေပးသူ၊ ဆႏၵမဲႏွစ္ႀကိမ္ေပးသူႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္  အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးသူတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးသည့္ တရားခံကို စုံစမ္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဟာင္ၾကန႔္ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ မဲ႐ုံအမွတ္ (၃) ရွိ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးမွာ ၎ယူေဆာင္လာသည့္ UEC အမွတ္အသားမပါဝင္ေသာ တံဆိပ္တုံးအတုျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔တံဆိပ္တုံးအတုျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးသူကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ ႏွင့္ ၅၉ ပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကိုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွ်င္ တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္တို႔ခ်မွတ္နိုင္သည္။

ယင္းအခန္းပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာတိုင္ၾကားမႈကို မဲဆႏၵရွင္၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္၊  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးတို႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္းျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

Source : Eleven Media Group